Top 30 Bài Hát Tuần 05: 26/01/2015 - 01/02/2015

1

Katy Perry

Roar

Trình bày: Katy Perry

135

2

81

9

54

14

52

15

51

18

May J

Say Ah!

Trình bày: May J

50

20

DSK

Rewind

Trình bày: DSK

47

26

34