Top 30 Bài Hát Tuần 44: 27/10/2014 - 02/11/2014

1

Katy Perry

Roar

Trình bày: Katy Perry

301

2

266

6

153

9

128

13

Trang Pháp

Chocolate

Trình bày: Trang Pháp

102

17

87

23

69

25

59

27

LK

A New Day

Trình bày: LK

48

28

47

29

47