Top 30 Bài Hát Tuần 10: 02/03/2015 - 08/03/2015

1

70

3

56

10

41

14

37

15

37

16

Saxon

Circle Of Light

Trình bày: Saxon

37

19

35

21

31

25

31

26

31

27

Damian Marley

Julie

Trình bày: Damian Marley

29

28

Khởi My

I Don't Want

Trình bày: Khởi My

29