Top 30 Bài Hát Tuần 48: 24/11/2014 - 30/11/2014

1

Katy Perry

Roar

Trình bày: Katy Perry

455

3

64

15

T-ARA

Because I Know

Trình bày: T-ARA

36

19

34

22

33

27

Hari Won

Hoa Tuyết

Trình bày: Hari Won

30

28

28

29

25

30

23